IRF9530N TO220 P MOSFET 14A 100V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: IRF9530N TO220 P MOSFET 14A 100V;

Mã: IRF9530N;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: IR

Tên hàng: IRF9530N TO220 P MOSFET 14A 100V;  Mã: IRF9530N;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: IR

Tên hàng: IRF9530N TO220 P MOSFET 14A 100V;
Mã: IRF9530N;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: IR

Tags: , ,