IRF9540S TO263 P MOSFET 23A 100V 117mOhm

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: IRF9540S TO263 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;

Mã: IRF9540S;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: IR;

Hàng tương đương: IRF9540S IRF9540NS F9540NS F9540

Tên hàng: IRF9540S TO263 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;  Mã: IRF9540S;  Kiểu chân: dán TO-263;  Hãng sx: IR;  Hàng tương đương: IRF9540S IRF9540NS F9540NS F9540

Tên hàng: IRF9540S TO263 P MOSFET 23A 100V 117mOhm;
Mã: IRF9540S;
Kiểu chân: dán TO-263;
Hãng sx: IR;
Hàng tương đương: IRF9540S IRF9540NS F9540NS F9540

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG