IRFP264 IRFP264N TO-247 N MOSFET 38A 250V (TM)

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP264 IRFP264N TO-247 N MOSFET 38A 250V (TM);

Mã: IRFP264_OLD

Tên hàng: IRFP264 IRFP264N TO-247 N MOSFET 38A 250V (TM);  Mã: IRFP264_OLD

Tên hàng: IRFP264 IRFP264N TO-247 N MOSFET 38A 250V (TM);
Mã: IRFP264_OLD

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG