IRFP448 TO-247 N MOSFET 11A 500V

Giá: 27.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP448 TO-247 N MOSFET 11A 500V;

Mã: IRFP448;

Hãng sx: IR;

Kiểu chân: cắm TO-247, TO-3P

Tên hàng: IRFP448 TO-247 N MOSFET 11A 500V;  Mã: IRFP448;  Hãng sx: IR;  Kiểu chân: cắm TO-247, TO-3P

Tên hàng: IRFP448 TO-247 N MOSFET 11A 500V;
Mã: IRFP448;
Hãng sx: IR;
Kiểu chân: cắm TO-247, TO-3P

Tags: , ,