IRFZ44N N MOSFET 49A 55V

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: IRFZ44N N MOSFET 49A 55V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Mã: IRFZ44N;

Tag: IRFZ44N IRFZ44NPBF Z44N

Tên hàng: IRFZ44N N MOSFET 49A 55V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Mã: IRFZ44N;  Tag: IRFZ44N IRFZ44NPBF Z44N

Tên hàng: IRFZ44N N MOSFET 49A 55V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Mã: IRFZ44N;
Tag: IRFZ44N IRFZ44NPBF Z44N

Tags: , ,