J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Dùng cho: Vật tư máy dệt

Tên hàng: J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V;  Kiểu chân: cắm TO-251;  Dùng cho: Vật tư máy dệt

Tên hàng: J598 2SJ598 P MOSFET 12A 60V;
Kiểu chân: cắm TO-251;
Dùng cho: Vật tư máy dệt

Tags: , ,