Jack cắm 6.3mm có vỏ bọc

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Jack cắm 6.3mm có vỏ bọc;

Mã: JACK6.3mm_S

Tên hàng: Jack cắm 6.3mm có vỏ bọc;  Mã: JACK6.3mm_S

Tên hàng: Jack cắm 6.3mm có vỏ bọc;
Mã: JACK6.3mm_S

Tags: ,