K4S641633H

Giá: 74,500 VNĐ

Tên hàng: K4S641633H;

Mã: K4S641633H;

Thương hiệu: SAMSUNG;

Hàng tương đương: K4S641633H-RN75 K4S641633H FBGA-54

Tên hàng: K4S641633H;  Mã: K4S641633H;  Thương hiệu: SAMSUNG;  Hàng tương đương: K4S641633H-RN75 K4S641633H FBGA-54

Tên hàng: K4S641633H;
Mã: K4S641633H;
Thương hiệu: SAMSUNG;
Hàng tương đương: K4S641633H-RN75 K4S641633H FBGA-54

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG