KA7552 IC nguồn

Giá: 77.500 VNĐ

Tên hàng: KA7552 IC nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: KA7552

Tên hàng: KA7552 IC nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã: KA7552

Tên hàng: KA7552 IC nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: KA7552

Tags: , ,