KA7552 DIP8 IC nguồn

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: KA7552 DIP8 IC nguồn;

Mã: KA7552;

kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng: KA7552 DIP8 IC nguồn;  Mã: KA7552;  kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng: KA7552 DIP8 IC nguồn;
Mã: KA7552;
kiểu chân: cắm DIP-8;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG