KA7808 LM7808 L7808CV L7808 TO220 IC nguồn ổn áp 8V 1.5A

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: KA7808 LM7808 L7808CV L7808 TO220 IC nguồn ổn áp 8V 1.5A;

Mã: L7808CV;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: KA7808 LM7808 L7808CV L7808 TO220 IC nguồn ổn áp 8V 1.5A;  Mã: L7808CV;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: KA7808 LM7808 L7808CV L7808 TO220 IC nguồn ổn áp 8V 1.5A;
Mã: L7808CV;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , , ,