KBPC3510 Cầu chỉnh lưu 35A/1000V;

Giá: 12.000 VND

Tên hàng: KBPC3510 Cầu chỉnh lưu 35A/1000V;

Thương hiệu: SEP;

Hàng tương đương: cầu đi ốt 35A/1000V, cầu diode 35A/1000V, chỉnh lưu cầu 35A/1000V

Tên hàng: KBPC3510 Cầu chỉnh lưu 35A/1000V;    Thương hiệu: SEP;    Hàng tương đương: cầu đi ốt 35A/1000V, cầu diode 35A/1000V, chỉnh lưu cầu 35A/1000V

Tên hàng: KBPC3510 Cầu chỉnh lưu 35A/1000V;
Thương hiệu: SEP;
Hàng tương đương: cầu đi ốt 35A/1000V, cầu diode 35A/1000V, chỉnh lưu cầu 35A/1000V

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG