KBPC5010 Cầu chỉnh lưu 50A/1000V;

Giá: 14.000 VND

Tên hàng: KBPC5010 Cầu chỉnh lưu 50A/1000V;

Tag: cầu đi ốt 50A/1000V, cầu diode 50A/1000V, chỉnh lưu cầu 50A/1000V

Tên hàng: KBPC5010 Cầu chỉnh lưu 50A/1000V;  Tag: cầu đi ốt 50A/1000V, cầu diode 50A/1000V, chỉnh lưu cầu 50A/1000V

Tên hàng: KBPC5010 Cầu chỉnh lưu 50A/1000V;
Tag: cầu đi ốt 50A/1000V, cầu diode 50A/1000V, chỉnh lưu cầu 50A/1000V

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG