KBU1010 Diode cầu chỉnh lưu 10A 1000V dẹt chân cắm tròn

Giá: 57.500 VNĐ

Tên hàng: KBU1010 Diode cầu chỉnh lưu 10A 1000V dẹt chân cắm tròn;

Mã: KBU1010;

Hãng sx: SEP;

Hàng tương đương: KBP1010

Tên hàng: KBU1010 Diode cầu chỉnh lưu 10A 1000V dẹt chân cắm tròn;  Mã: KBU1010;  Hãng sx: SEP;  Hàng tương đương: KBP1010

Tên hàng: KBU1010 Diode cầu chỉnh lưu 10A 1000V dẹt chân cắm tròn;
Mã: KBU1010;
Hãng sx: SEP;
Hàng tương đương: KBP1010

Tags: ,