KBU1510 Diode cầu 15A 1000V chân tròn

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: KBU1510 Diode cầu 15A 1000V chân tròn;

Mã: KBU1510;

Kiểu chân: cắm tròn;

Thương hiệu: SEP;

Hàng tương đương: KBP1510;

Phân nhóm: Diode cầu

Tên hàng: KBU1510 Diode cầu 15A 1000V chân tròn;  Mã: KBU1510;  Kiểu chân: cắm tròn;  Thương hiệu: SEP;  Hàng tương đương: KBP1510;  Phân nhóm: Diode cầu

Tên hàng: KBU1510 Diode cầu 15A 1000V chân tròn;
Mã: KBU1510;
Kiểu chân: cắm tròn;
Thương hiệu: SEP;
Hàng tương đương: KBP1510;
Phân nhóm: Diode cầu

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG