KBU810 Diode cầu 8A 1000V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: KBU810 Diode cầu 8A 1000V;

Mã: KBU810;

Kiểu chân: cắm tròn;

Thương hiệu: SEP;

Hàng tương đương; KBP810; KBL810;

Tên hàng: KBU810 Diode cầu 8A 1000V;  Mã: KBU810;  Kiểu chân: cắm tròn;  Thương hiệu: SEP;  Hàng tương đương; KBP810; KBL810;

Tên hàng: KBU810 Diode cầu 8A 1000V;
Mã: KBU810;
Kiểu chân: cắm tròn;
Thương hiệu: SEP;
Hàng tương đương; KBP810; KBL810;

Tags: , ,