Đầu kẹp sứ giữ bóng đèn halogen lò nướng, đầu kẹp sứ giữ bóng thủy tinh lò nướng

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: Đầu kẹp sứ giữ bóng đèn halogen lò nướng, đầu kẹp sứ giữ bóng thủy tinh lò nướng;

Mã: KepSu_halogen;

Dùng cho: vật tư lò nướng

Tên hàng: Đầu kẹp sứ giữ bóng đèn halogen lò nướng, đầu kẹp sứ giữ bóng thủy tinh lò nướng;  Mã: KepSu_halogen;  Dùng cho: vật tư lò nướng

Tên hàng: Đầu kẹp sứ giữ bóng đèn halogen lò nướng, đầu kẹp sứ giữ bóng thủy tinh lò nướng;
Mã: KepSu_halogen;
Dùng cho: vật tư lò nướng

Tags: