Kìm đa năng Pro’s Kit: Cắt dây, tuốt dây, ép cốt

Giá: 280,000 VNĐ

Tên: Kìm đa năng Pro’s Kit: Cắt dây, tuốt dây, ép cốt;

Mã: 8PK-CT009

Dùng cho: Vật tư dụng cụ – Tools

8PK-CT009

Tags: