KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 5A 70 độ

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 5A 70 độ;

Mã: KSD9700-70;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

 

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 5A 70 độ;  Mã: KSD9700-70;  Dùng cho: vật tư quạt điện;  Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 5A 70 độ;
Mã: KSD9700-70;
Dùng cho: vật tư quạt điện;
Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

Tags: ,