KW7-0 Công tắc hành trình lò vi sóng 16A 250V

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: KW7-0 Công tắc hành trình lò vi sóng 16A 250V;

Mã: KW7-0;

Dùng cho: vật tư lò vi sóng

Tên hàng: KW7-0 Công tắc hành trình lò vi sóng 16A 250V;  Mã: KW7-0;  Dùng cho: vật tư lò vi sóng

Tên hàng: KW7-0 Công tắc hành trình lò vi sóng 16A 250V;
Mã: KW7-0;
Dùng cho: vật tư lò vi sóng

Tags: