L6376PD PowerSO20 IC DRIVER 4 Chanel 0.5A HIGH-SIDE DRIVER, QUAD INTELLIGENT POWER SWITCH

Giá: 110,500 VNĐ

Tên hàng: L6376PD PowerSO20 IC DRIVER 4 Chanel 0.5A HIGH-SIDE DRIVER, QUAD INTELLIGENT POWER SWITCH;

Mã: L6376PD;

Kiểu chân: dán PowerSO20;

Thương hiệu: ST;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư PLC; vật tư máy nén khí;

Mã kho: L6376PD_208;

Phân nhóm: IC DRVIER

Tên hàng: L6376PD PowerSO20 IC DRIVER 4 Chanel 0.5A HIGH-SIDE DRIVER, QUAD INTELLIGENT POWER SWITCH;  Mã: L6376PD;  Kiểu chân: dán PowerSO20;  Thương hiệu: ST;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư PLC; vật tư máy nén khí;  Mã kho: L6376PD_208;  Phân nhóm: IC DRVIER

Tên hàng: L6376PD PowerSO20 IC DRIVER 4 Chanel 0.5A HIGH-SIDE DRIVER, QUAD INTELLIGENT POWER SWITCH;
Mã: L6376PD;
Kiểu chân: dán PowerSO20;
Thương hiệu: ST;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư PLC; vật tư máy nén khí;
Mã kho: L6376PD_208;
Phân nhóm: IC DRVIER

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG