7812 L7812CV IC Ổn áp nguồn 12V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 7812 L7812CV IC Ổn áp nguồn 12V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Mã: L7812CV;

Hãng sx: ST

Tên hàng: 7812 L7812CV IC Ổn áp nguồn 12V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Mã: L7812CV;  Hãng sx: ST

Tên hàng: 7812 L7812CV IC Ổn áp nguồn 12V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Mã: L7812CV;
Hãng sx: ST

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG