L7824CV KA7824 LM7824 TO220 IC nguồn ổn áp 24V 1.5A

Giá: 4,000 VNĐ

Tên hàng: L7824CV KA7824 LM7824 TO220 IC nguồn ổn áp 24V 1.5A;

Mã: L7824CV;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L7824CV KA7824 LM7824 TO220 IC nguồn ổn áp 24V 1.5A;  Mã: L7824CV;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L7824CV KA7824 LM7824 TO220 IC nguồn ổn áp 24V 1.5A;
Mã: L7824CV;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , , ,