L7905 L7905CD2T 7905 TO263 IC ổn áp nguồn -5V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: L7905 L7905CD2T 7905 TO263 IC ổn áp nguồn -5V;

Mã: L7905CD2T;

Kiểu chân: dán TO-263;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tên hàng: L7905 L7905CD2T 7905 TO263 IC ổn áp nguồn -5V;  Mã: L7905CD2T;  Kiểu chân: dán TO-263;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tên hàng: L7905 L7905CD2T 7905 TO263 IC ổn áp nguồn -5V;
Mã: L7905CD2T;
Kiểu chân: dán TO-263;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG