L7912 L7912CV LM7912 TO220 IC nguồn ổn áp -12V 1A

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: L7912 L7912CV LM7912 TO220 IC nguồn ổn áp -12V 1A;

Mã: L7912CV;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L7912 L7912CV LM7912 TO220 IC nguồn ổn áp -12V 1A;  Mã: L7912CV;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L7912 L7912CV LM7912 TO220 IC nguồn ổn áp -12V 1A;
Mã: L7912CV;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , , ,