L88R05 IC Nguồn ổn áp 5V 1A

Giá: 37.500 VNĐ

Tên hàng: L88R05 IC Nguồn ổn áp 5V 1A;

Hãng sx: Sanyo;

Tên hàng: L88R05 IC Nguồn ổn áp 5V 1A;  Hãng sx: Sanyo;

Tên hàng: L88R05 IC Nguồn ổn áp 5V 1A;
Hãng sx: Sanyo;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG