LAN91C111-NU IC truyền thông Ethernet Dual Speed – 10/100 Mbps

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: LAN91C111-NU IC truyền thông Ethernet Dual Speed – 10/100 Mbps;

Mã: LAN91C111-NU;

Kiểu chân: dán TQFP 128;

Thương hiệu: SMSC;

Phân nhóm: IC giao tiếp truyền thông

Tên hàng: LAN91C111-NU IC truyền thông Ethernet Dual Speed - 10/100 Mbps;  Mã: LAN91C111-NU;  Kiểu chân: dán TQFP 128;  Thương hiệu: SMSC;  Phân nhóm: IC giao tiếp truyền thông

Tên hàng: LAN91C111-NU IC truyền thông Ethernet Dual Speed – 10/100 Mbps;
Mã: LAN91C111-NU;
Kiểu chân: dán TQFP 128;
Thương hiệu: SMSC;
Phân nhóm: IC giao tiếp truyền thông

Tags: ,