LC125A SN74LVC125APWR SN74LVC125APW IC số

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: LC125A SN74LVC125APWR SN74LVC125APW IC số;

Mã hàng: SN74LVC125APWR;

Kiểu chân: dán TSSOP14;

Hãng sx: TI;

Tên hàng: LC125A SN74LVC125APWR SN74LVC125APW IC số;  Mã hàng: SN74LVC125APWR;  Kiểu chân: dán TSSOP14;  Hãng sx: TI;

Tên hàng: LC125A SN74LVC125APWR SN74LVC125APW IC số;
Mã hàng: SN74LVC125APWR;
Kiểu chân: dán TSSOP14;
Hãng sx: TI;

 

Tags: , ,