SN74LVC244APWR LC244A TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: SN74LVC244APWR LC244A TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state;

Mã: LC244A_TSSOP20;

Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;

Thương hiệu: TI;

Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244, HC244, SN74LVC244APWR ,LC244A;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LVC244APWR LC244A TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state;  Mã: LC244A_TSSOP20;  Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;  Thương hiệu: TI;  Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244, HC244, SN74LVC244APWR ,LC244A;  Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: SN74LVC244APWR LC244A TSSOP20 5.72mm IC Driver Octal buffer/line driver 3-state;
Mã: LC244A_TSSOP20;
Kiểu chân: dán TSSOP20 5.72mm;
Thương hiệu: TI;
Hàng tương đương: VHCT244A, TC74VHCT244AFT, 74HC244PW, 74HC244, HC244, SN74LVC244APWR ,LC244A;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , , , , , , , ,