Cuộn cảm 6.8mH trụ tròn D6xH8mm, khoảng cách 2 chân 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Cuộn cảm 6.8mH trụ tròn D6xH8mm, khoảng cách 2 chân 5mm;

Mã: LD6H8-6.8mH;

Phân nhóm: cuộn cảm trụ

Tên hàng: Cuộn cảm 6.8mH trụ tròn D6xH8mm, khoảng cách 2 chân 5mm;  Mã: LD6H8-6.8mH;  Phân nhóm: cuộn cảm trụ

Tên hàng: Cuộn cảm 6.8mH trụ tròn D6xH8mm, khoảng cách 2 chân 5mm;
Mã: LD6H8-6.8mH;
Phân nhóm: cuộn cảm trụ

Tags: ,