LED 3 chân 2 mầu đỏ xanh lá phi 3mm

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng:LED 3 chân 2 mầu đỏ xanh lá phi 3mm;

Mã: LDP5RG-3V

Tên hàng:LED 3 chân 2 mầu đỏ xanh lá phi 3mm;  Mã: LDP5RG-3V

Tên hàng:LED 3 chân 2 mầu đỏ xanh lá phi 3mm;
Mã: LDP5RG-3V

Tags: ,