LED 3 chân 2 mầu đỏ xanh lá phi 5mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: LED 3 chân 2 mầu đỏ xanh lá phi 5mm;

Mã: LDP5RG-3V

Tên hàng: LED 3 chân 2 mầu đỏ xanh lá phi 5mm;  Mã: LDP5RG-3V

Tên hàng: LED 3 chân 2 mầu đỏ xanh lá phi 5mm;
Mã: LDP5RG-3V

Tags: ,