LF347 LF347DR IC Thuật toán

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: LF347 LF347DR IC Thuật toán;

Mã: LF347_SOP14_TI;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Hãng sx: TI; Tag: LF347 LF347MX

Tên hàng: LF347 LF347DR IC Thuật toán;  Mã: LF347_SOP14_TI;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Hãng sx: TI; Tag: LF347 LF347MX

Tên hàng: LF347 LF347DR IC Thuật toán;
Mã: LF347_SOP14_TI;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Hãng sx: TI; Tag: LF347 LF347MX

Tags: , , ,