N MOSFET

Tên hàng: IRFP448 TO-247 N MOSFET 11A 500V; Mã: IRFP448; Hãng sx: IR; Kiểu chân: cắm TO-247, TO-3P

IRFP448 TO-247 N MOSFET 11A 500V

Giá: 27.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP448 TO-247 N MOSFET 11A 500V;

Mã: IRFP448;

Hãng sx: IR;

Kiểu chân: cắm TO-247, TO-3P

Tên hàng: 2N7000 TO-92 N MOSFET 0.2A 60V SGD; Mã: 2N7000; Kiểu chân: cắm TO-92;

2N7000 TO-92 N MOSFET 0.2A 60V SGD

Giá: 800 VNĐ

Tên hàng: 2N7000 TO-92 N MOSFET 0.2A 60V SGD;

Mã: 2N7000;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Tên hàng: 2N06L23 2N06 TO252 N MOSFET 80A 55V; Mã: 2N06L23_TO252; Kiểu chân: dán TO-252; Thương hiệu: Ti; Phân nhóm: N MOSFET; Hàng tương đương: SPP80N06S2L-11, SPB80N06S2L-11, 2N06L64, 2N06L23, 2N06L11

2N06L23 2N06 TO252 N MOSFET 80A 55V

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: 2N06L23 2N06 TO252 N MOSFET 80A 55V;

Mã: 2N06L23_TO252;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: Ti;

Phân nhóm: N MOSFET;

Hàng tương đương: SPP80N06S2L-11, SPB80N06S2L-11, 2N06L64, 2N06L23, 2N06L11

Tên hàng: 2SK1020 K1020 TO247 N MOSFET 30A 500V (TM); Mã: 2SK1020_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247v

2SK1020 K1020 TO247 N MOSFET 30A 500V (TM)

Giá: 37.000 VNĐ

Tên hàng: 2SK1020 K1020 TO247 N MOSFET 30A 500V (TM);

Mã: 2SK1020_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247v

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ; Mã: FDPF18N50; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220

FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ;

Mã: FDPF18N50;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: K3568 2SK3568 TO-220 N MOSFET 12A 500V; Mã: K3568; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220

K3568 2SK3568 TO-220 N MOSFET 12A 500V

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: K3568 2SK3568 TO-220 N MOSFET 12A 500V;

Mã: K3568;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM); Mã: 2SK2611_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P, TO-247; Hãng sx: TOSHIBA;

K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM);

Mã: 2SK2611_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P, TO-247;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V; Mã: IRFP150N; Kiểu chân: TO-247; Hãng sx: IR;

IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP150N TO-247 N MOSFET 42A 100V;

Mã: IRFP150N;

Kiểu chân: TO-247;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V; Mã: IRFP250N; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: IR;

IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V;

Mã: IRFP250N;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: IR; Mã: IRFP450

IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;

Mã: IRFP450

Tên hàng: IRF3710 TO-220 N MOSFET 57A 100V; Mã: IRF3710; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: IR;

IRF3710 TO-220 N MOSFET 57A 100V

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: IRF3710 TO-220 N MOSFET 57A 100V;

Mã: IRF3710;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

LÊN ĐẦU TRANG