Cách Ly Quang-Opto, Photocouplers

Tên hàng: 6N137 Photo-Tran; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: 6N137_SOP-8_F

6N137 Photo-Tran

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: 6N137 Photo-Tran;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: 6N137_SOP-8_F

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA; Kiểu chân: dán SOP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3023_SOP-6

MOC3023 Photo-TRIAC 5mA

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA;

Kiểu chân: dán SOP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3023_SOP-6

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3023

MOC3023 Photo-TRIAC 5mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3023

Tên hàng: MOC3022 Photo-TRIAC 10mA; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3022

MOC3022 Photo-TRIAC 10mA

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3022 Photo-TRIAC 10mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3022

Tên hàng: MOC3020 Photo-TRIAC 30mA; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3020

MOC3020 Photo-TRIAC 30mA

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3020 Photo-TRIAC 30mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3020

Tên hàng: MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3021

MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3021

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac; Kiểu chân: cắm DIP-5

TLP560 TLP560G Photo-triac

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;

Kiểu chân: cắm DIP-5

Tên hàng: MOC3081 Photo-TRIAC 800V; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3081_DIP-6

MOC3081 Photo-TRIAC 800V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3081 Photo-TRIAC 800V;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3081_DIP-6

Tên hàng: A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler; Mã: A7841_SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: AVAGO

A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler

Giá: 52.500 VNĐ

Tên hàng: A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler;

Mã: A7841_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: AVAGO

Tên hàng: TLP550 Photo-Tran; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: TOSHIBA; Mã: TLP550; Dùng cho: Vật tư biến tần

TLP550 Photo-Tran

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TLP550 Photo-Tran;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP550;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: A7800, HCPL-7800 Photocoupler opto cách ly quang; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã: HCPL-7800; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

A7800, HCPL-7800 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 30.500 VNĐ

Tên hàng: A7800, HCPL-7800 Photocoupler opto cách ly quang;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: HCPL-7800;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: AVAGO; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: AVAGO;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: PC923 Photocouplers opto; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã: PC923_SOP8; Hãng sx: SHARP; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

PC923 Photocouplers opto

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: PC923 Photocouplers opto;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: PC923_SOP8;

Hãng sx: SHARP;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler; Mã: A7860L_SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: AVAGO; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler;

Mã: A7860L_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

LÊN ĐẦU TRANG