LM224N LM224 DIP14 IC thuật toán OPAMP GP 1.2MHZ

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng:  LM224N LM224 DIP14 IC thuật toán OPAMP GP 1.2MHZ;

Mã: LM224N;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: Motorola;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng:  LM224N LM224 DIP14 IC thuật toán OPAMP GP 1.2MHZ;  Mã: LM224N;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Thương hiệu: Motorola;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: LM224N LM224 DIP14 IC thuật toán OPAMP GP 1.2MHZ;
Mã: LM224N;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Thương hiệu: Motorola;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG