LM2575S-12 TO263 IC nguồn 3A 12

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: LM2575S-12 TO263 IC nguồn 3A 12;

Mã: LM2575S-12;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: National;

Hàng tương đương: LM2575HVS-12

Tên hàng: LM2575S-12 TO263 IC nguồn 3A 12;  Mã: LM2575S-12;  Kiểu chân: dán TO-263;  Hãng sx: National;  Hàng tương đương: LM2575HVS-12

Tên hàng: LM2575S-12 TO263 IC nguồn 3A 12;
Mã: LM2575S-12;
Kiểu chân: dán TO-263;
Hãng sx: National;
Hàng tương đương: LM2575HVS-12

Tags: , ,