LM2575T-12 TO220 IC nguồn 1A 12V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: LM2575T-12 TO220 IC nguồn 1A 12V;

Mã: LM2575T-12;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: National;

Hàng tương đương: LM2575HVT-12

Tên hàng: LM2575T-12 TO220 IC nguồn 1A 12V;  Mã: LM2575T-12;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: National;  Hàng tương đương: LM2575HVT-12

Tên hàng: LM2575T-12 TO220 IC nguồn 1A 12V;
Mã: LM2575T-12;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: National;
Hàng tương đương: LM2575HVT-12

Tags: , ,