LM2575T-3.3 TO220 IC nguồn 1A 3V3

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: LM2575T-3.3 TO220 IC nguồn 1A 3V3;

Mã: LM2575T-3.3;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: National;

Hàng tương đương: LM2575HVT-3.3

Tên hàng: LM2575T-3.3 TO220 IC nguồn 1A 3V3;  Mã: LM2575T-3.3;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: National;  Hàng tương đương: LM2575HVT-3.3

Tên hàng: LM2575T-3.3 TO220 IC nguồn 1A 3V3;
Mã: LM2575T-3.3;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: National;
Hàng tương đương: LM2575HVT-3.3

Tags: , ,