LM2575T-5.0 TO220 IC nguồn 1A 5V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: LM2575T-5.0 TO220 IC nguồn 1A 5V;

Mã: LM2575T-5.0;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: National;

Hàng tương đương: LM2575HVT-5.0

 

Tên hàng: LM2575T-5.0 TO220 IC nguồn 1A 5V;  Mã: LM2575T-5.0;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: National;  Hàng tương đương: LM2575HVT-5.0Tên hàng: LM2575T-5.0 TO220 IC nguồn 1A 5V;  Mã: LM2575T-5.0;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: National;  Hàng tương đương: LM2575HVT-5.0

Tên hàng: LM2575T-5.0 TO220 IC nguồn 1A 5V;
Mã: LM2575T-5.0;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: National;
Hàng tương đương: LM2575HVT-5.0

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG