LM2575T-ADJ TO220 IC nguồn 1A ADJ

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: LM2575T-ADJ TO220 IC nguồn 1A ADJ;

Mã: LM2575T-ADJ;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: National;

Hàng tương đương: LM2575HVT-ADJ

Tên hàng: LM2575T-ADJ TO220 IC nguồn 1A ADJ;  Mã: LM2575T-ADJ;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: National;  Hàng tương đương: LM2575HVT-ADJ

Tên hàng: LM2575T-ADJ TO220 IC nguồn 1A ADJ;
Mã: LM2575T-ADJ;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: National;
Hàng tương đương: LM2575HVT-ADJ

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG