LM2576S-5.0 TO263-5 IC nguồn switching 5V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: LM2576S-5.0 TO263-5 IC nguồn switching 5V;

Mã: LM2576S-5.0;

Kiểu chân: dán TO-263-5;

Hãng sx: National

Tên hàng: LM2576S-5.0 TO263-5 IC nguồn switching 5V;  Mã: LM2576S-5.0;  Kiểu chân: dán TO-263-5;  Hãng sx: National

Tên hàng: LM2576S-5.0 TO263-5 IC nguồn switching 5V;
Mã: LM2576S-5.0;
Kiểu chân: dán TO-263-5;
Hãng sx: National

Tags: , ,