LM2585T-ADJ TO220 IC nguồn ổn áp ADJ

Giá: 45.000 VNĐ

Tên hàng: LM2585T-ADJ TO220 IC nguồn ổn áp ADJ;

Mã: LM2585T-ADJ;

Kiểu chân: cắm 5 chân TO-220-5;

Thương hiệu: National;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn ADJ

Tên hàng: LM2585T-ADJ TO220 IC nguồn ổn áp ADJ;  Mã: LM2585T-ADJ;  Kiểu chân: cắm 5 chân TO-220-5;  Thương hiệu: National;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC nguồn ADJ

Tên hàng: LM2585T-ADJ TO220 IC nguồn ổn áp ADJ;
Mã: LM2585T-ADJ;
Kiểu chân: cắm 5 chân TO-220-5;
Thương hiệu: National;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC nguồn ADJ

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG