LM2901D SOP14 3.9mm IC thuật toán

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: LM2901D SOP14 3.9mm IC thuật toán;

Mã: LM2901D;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 3.9mm;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Mã kho: LM2901D_-ic

Tên hàng: LM2901D SOP14 3.9mm IC thuật toán;  Mã: LM2901D;  Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 3.9mm;  Dùng cho: vật tư biến tần;  Phân nhóm: IC thuật toán;  Mã kho: LM2901D_-ic

Tên hàng: LM2901D SOP14 3.9mm IC thuật toán;
Mã: LM2901D;
Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 3.9mm;
Dùng cho: vật tư biến tần;
Phân nhóm: IC thuật toán;
Mã kho: LM2901D_-ic

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG