LM2931CM LM2931CMX LM2931 SOP8 IC nguồn Series Low Dropout Regulators

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: LM2931CM LM2931CMX LM2931 SOP8 IC nguồn Series Low Dropout Regulators;

Mã: LM2931CM;

Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;

Thương hiệu: NS;

Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: LM2931-N LM2931CM LM2931CMX LM2931 SOP-8

Tên hàng: LM2931CM LM2931CMX LM2931 SOP8 IC nguồn Series Low Dropout Regulators;  Mã: LM2931CM;  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;  Thương hiệu: NS;  Dùng cho: Vật tư bếp từ;  Hàng tương đương: LM2931-N LM2931CM LM2931CMX LM2931 SOP-8

Tên hàng: LM2931CM LM2931CMX LM2931 SOP8 IC nguồn Series Low Dropout Regulators;
Mã: LM2931CM;
Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;
Thương hiệu: NS;
Dùng cho: Vật tư bếp từ;
Hàng tương đương: LM2931-N LM2931CM LM2931CMX LM2931 SOP-8

Tags: , ,