LM293ADR LM293DT LM293A LM293 SOP8 3.9mm IC Thuật toán

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: LM293ADR LM293DT LM293A LM293 SOP8 3.9mm IC Thuật toán;

Mã: LM293A;

Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8 3.9mm;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: LM293ADR LM293DT LM293A LM293 SOP8 3.9mm IC Thuật toán;  Mã: LM293A;  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8 3.9mm;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: LM293ADR LM293DT LM293A LM293 SOP8 3.9mm IC Thuật toán;
Mã: LM293A;
Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8 3.9mm;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , , , , , ,