LM311M LM311 SOP8 IC thuật toán

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: LM311M LM311 SOP8 IC thuật toán;

Mã: LM311M;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: National;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Tên hàng: LM311M LM311 SOP8 IC thuật toán;  Mã: LM311M;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: National;  Phân nhóm: IC thuật toán;

Tên hàng: LM311M LM311 SOP8 IC thuật toán;
Mã: LM311M;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: National;
Phân nhóm: IC thuật toán;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG