LM311N LM311 DIP8 IC thuật toán

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: LM311N LM311 DIP8 IC thuật toán;

Mã: LM311P;

Kiểu chân: dán DIP-8;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Hàng tương đương: LM311P

Tên hàng: LM311N LM311 DIP8 IC thuật toán;  Mã: LM311P;  Kiểu chân: dán DIP-8;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC thuật toán;  Hàng tương đương: LM311P

Tên hàng: LM311N LM311 DIP8 IC thuật toán;
Mã: LM311P;
Kiểu chân: dán DIP-8;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC thuật toán;
Hàng tương đương: LM311P

Tags: , ,