LM317D2TG LM317D2G LM317D LM317 TO263 IC nguồn ổn áp ADJ

Tên hàng: LM317D2TG LM317D2G LM317D LM317 TO263 IC nguồn ổn áp ADJ;

Mã: LM317D2T_TO263;

Kiểu chân: dán 3 chân TO-263;

Phân nhóm: IC nguồn ADJ;

Hàng tương đương: UTC LM317K LM317T

Tên hàng: LM317D2TG LM317D2G LM317D LM317 TO263 IC nguồn ổn áp ADJ;  Mã: LM317D2T_TO263;  Kiểu chân: dán 3 chân TO-263;  Phân nhóm: IC nguồn ADJ;  Hàng tương đương: UTC LM317K LM317T

Tên hàng: LM317D2TG LM317D2G LM317D LM317 TO263 IC nguồn ổn áp ADJ;
Mã: LM317D2T_TO263;
Kiểu chân: dán 3 chân TO-263;
Phân nhóm: IC nguồn ADJ;
Hàng tương đương: UTC LM317K LM317T