LM317G LM317K SOT23 IC nguồn ổn áp ADJ

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: LM317G LM317K SOT23 IC nguồn ổn áp ADJ;

Mã: LM317G_SOT23;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23;

Phân nhóm: IC nguồn ADJ;

Hàng tương đương: LM317G-Aa3-R

Tên hàng: LM317G LM317K SOT23 IC nguồn ổn áp ADJ;  Mã: LM317G_SOT23;  Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23;  Phân nhóm: IC nguồn ADJ;  Hàng tương đương: LM317G-Aa3-R

Tên hàng: LM317G LM317K SOT23 IC nguồn ổn áp ADJ;
Mã: LM317G_SOT23;
Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23;
Phân nhóm: IC nguồn ADJ;
Hàng tương đương: LM317G-Aa3-R

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG